Ngày hội gói bánh chưng bánh tét mừng Xuân Ất Mùi (13.2.2015, 25 Tết)

Ngày hội gói bánh chưng bánh tét mừng Xuân Ất Mùi (13.2.2015, 25 Tết)

Học và thi gói bánh

Nổi lửa nấu bánh

Bánh đã chín